Thumb 6be1d3606291e07ac66454e1c923dc4cd5327786
87c898d1a3936b46ad12fea284281c6ed849162d

Anne de Vriend

Ik collecteer omdat:

er nog zoveel dieren zijn in Nederland die slecht worden behandeld en hulp kunnen gebruiken.

Dankzij de steun van leden, donateurs, partners, collectanten én duizenden vrijwilligers vangt de Dierenbescherming onder andere jaarlijks vele tienduizenden honden, katten, konijnen en knaagdieren op. De ambulances rijden zo'n 90.000 keer uit en miljoenen dieren uit de vee-industrie kregen een beter leven dankzij het Beter Leven keurmerk.

0

donaties

€ 0

ingezameld