Thumb d7c14416b2ac81a435db21bc3194c2aca76aa541
87c898d1a3936b46ad12fea284281c6ed849162d

Anne Van Maanen

Ik collecteer omdat:

Ieder dier een fijn, goed en rustig leven verdient. Dieren maken tegenwoordig genoeg ellende mee, wat onze taak is om dat te voorkomen en te bestrijden. Daarom deze collecte om de dieren die toch slachtoffer zijn geworden van geweld of zijn afgegeven aan het asiel, een fantastisch leven te geven. Want tenslotte verdient ieder dier een mooi leven.
0

donaties

€ 0

ingezameld