Thumb c0f547e245bdb232e73a3112c116ebeb850aa657
87c898d1a3936b46ad12fea284281c6ed849162d

Juno bakker en Anouk van Ewijk

Ik collecteer omdat:

Wij willen graag geld ophalen voor de dieren in nood. Wij doen een diergerichte HBO-opleiding en zijn veel bezig met het welzijn van dieren en schrikken soms hoe het eraan toe gaat met bepaalde dieren. Daarom willen wij graag vrienden en familie vragen om een steentje bij te dragen.

0

donaties

€ 0

ingezameld