Thumb 577460e0a62e095214197b6330ad01d67ffdbe44
87c898d1a3936b46ad12fea284281c6ed849162d

Carola Stolk-van Der Veen

Ik collecteer omdat:

er veel geld nodig is om alle dieren goed op te vangen en weer een nieuwe kans te geven om een fantastisch leven te laten leiden.
Veel dieren zijn van de mens afhankelijk. Ze verdienen dit!!!!

0

donaties

€ 0

ingezameld