Thumb 09c59992b911f212648734044651b09606753a20
87c898d1a3936b46ad12fea284281c6ed849162d

Carolien de Bruijn

Ik collecteer omdat:

Dieren van ons afhankelijk zijn. Niet elk dier heeft het zo goed als mijn beagle Rosey en ik gun ieder dier een THUIS waar het met liefde en zorg omringd wordt.
Ik heb de dierenbescherming omarmd, willen jullie dit ook doen door een bijdrage te doen in mijn collectebus?
Mede namens de dieren die dit hard nodig hebben BEDANKT.

0

donaties

€ 0

ingezameld