Thumb c452cbd0644d6d9dd34a539b3021db5211fa466c
87c898d1a3936b46ad12fea284281c6ed849162d

Harmke Pasterkamp

Ik collecteer omdat:

Ik vind het werk van de Dierenbescherming belangrijk. Elk jaar hebben tienduizenden dieren in Nederland hulp nodig. Ze zijn verwaarloosd, mishandeld, gedumpt of gewond. Het geld dat wordt opgehaald tijdens de jaarlijkse collecte van de Dierenbescherming rondom dierendag wordt besteed aan het beschermen, redden en opvangen van deze dieren.

De Dierenbescherming zet zich al meer dan 150 jaar in voor het welzijn van dieren in Nederland. Zij doen dit door:
• gedumpte en/of verwaarloosde dieren op te vangen in onze asielen
• dierenambulances te laten uitrijden voor dieren in nood
• inspecties en controles uit te voeren op dierenwelzijn
• een nieuw baasje te zoeken voor de dieren in onze opvangcentra
• voorlichting te geven om dierenleed te voorkomen.

Dankzij jouw bijdrage kan de Dierenbescherming zich inzetten om zoveel mogelijk dieren te helpen. Alvast bedankt <3

0

donaties

€ 0

ingezameld