Thumb 9b4ef1f964edbff8c0c9ecae1e512f2db7e6e61d
87c898d1a3936b46ad12fea284281c6ed849162d

Broeder islam

Ik collecteer omdat:

Dieren behoren tot een gemeenschap
En er is geen levend wezen op aarde en geen vogel die met zijn vleugels vliegt of zij behoren tot gemeenschappen zoals die van jullie.

Schuldig zijn aan het dood van een dier
De boodschapper van Allah s.a.w. heeft gezegd: < Een vrouw werd in de Hel bestraft omwille van een kat. Ze had deze vastgebonden totdat de kat eraan gestorven was, omdat ze haar geen eten en drinken gegeven had en ze had haar ook niet vrijgelaten zodat ze zich had kunnen voeden met insecten en andere kleine diertjes van de grond!. > Overgeleverd door Al-Bukhari en Muslim, volgens Aboe Hurayra.

Het slaan van dieren
De boodschapper van Allah s.a.w. heeft gezegd: < Een man leidde een koe: hij bracht haar naar boven en begon haar te slaan. Toen zei ze tegen hem < Het is niet daarvoor dat wij geschapen werden! We werden geschapen om te ploegen! > Overgeleverd door Al-Bukhari en Muslim.

0

donaties

€ 0

ingezameld