Thumb f973b68bc478c07182158822ea2c2458376bea4f
87c898d1a3936b46ad12fea284281c6ed849162d

Mariska Wissink

Ik collecteer omdat:

Hai allemaal hoe is het met jullie ? Ik heb deze virituele collecte bus voor de dierenbescherming aangemaakt omdat ik tegen dierenmishandeling verwaarlozing en dier proeven ben
Ik vind dat dieren gelijk aan mensen staan en met het zelfde fatsoen en recpect behandeld moeten worden als mensen.
Ik vind dat er met dieren net zo fatsoenlijk en recepectvol om moeten gaan , als dat we met onze mede mensen doen !
Ze hebben recht op dezelfde bescherming als wij mensen , als iemand dieren kwaad wil doen !
En natuurlijk omdat ik ontzettend veel van dieren hou !
Ben je het hier ook mee eens ?
Steun dan a.u.b de dierenbescherming met n paar cent ,(alle kleine beetjes helpen )via mijn virtuele collecte bus voor de dieren bescherming !
Bij voorbaat alvast super hartelijk bedankt !
Ik wens jullie allemaal nog een fijne dag veel plezier geniet ervan !
Met vriendelijke groeten mariska wissink

0

donaties

€ 0

ingezameld