Thumb 1a6ef71be0e43f08c1de5b789d349f25f50bf932
87c898d1a3936b46ad12fea284281c6ed849162d

Mathil Stappencoach

Ik collecteer omdat:

Ik wil de bontkragen, de angora-truien en de donsjassen uit de schappen hebben. Het is onduidelijk voor de jeugd of ze echt bont of namaak hebben. De wol van angorakonijnen wordt hardhandig uit hun vel gerukt. De dons uit de moderne jasjes en uit de donzen dekbedden kan ook van levende ganzen geplukt zijn. De grote vraag zorgt voor versneld groot aanbod uit Turkije, China en andere Oostelijke landen. Daar gelden onze normen voor dierenbescherming niet.

0

donaties

€ 0

ingezameld