Thumb 8a2d2e89c78196bf5dadd52a64f6be84b67f654f
87c898d1a3936b46ad12fea284281c6ed849162d

Nuria Groeneveld

Ik collecteer omdat:

Het is belangrijk om dieren in nood te helpen. Alle dieren hebben verdienen de kans op een mooi leven en daar kunnen wij de dieren bij helpen!
Zonder de opbrengst van de collectes van de Dierenbescherming kunnen we deze dieren niet helpen en daarom vind ik het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen zich hier voor inzetten!

20

donaties

€ 100

ingezameld