Thumb 1e76a6a8787b188c8d6d78e29b5944952802d126
87c898d1a3936b46ad12fea284281c6ed849162d

Saskia Fuhrmann-Smith

Ik collecteer omdat:

ik dieren lief heb. Ik wil zo veel mogelijk dieren helpen en hoop dat jullie mij daarmee kunnen helpen.
Een kleine bijdrage van wie dat kan missen kan helpen een dier een fijn en liefdevol bestaan te geven.

12

donaties

€ 37

ingezameld